Introductie
Via de websites www.thewinesite.nl www.proefschrift.nl www.proefschrift-restaurants.nl www.wine-professional.nl en www.vakbeursgastronomie.nl van The Wine & Food Association worden persoonsgegevens verwerkt. The Wine & Food Association hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
 • Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief
 • Indien u zich inschrijft als (al dan niet betalende) bezoeker voor vakbeurzen Wine Professional of Gastronomie-Fine Food Professional, of als (al dan niet betalende) bezoeker/deelnemer van een proeverij of ander evenement georganiseerd door The Wine & Food Association
 • Indien u zich als importeur of leverancier inschrijft als standhouder op een van onze evenementen of vakbeurzen (bijv. Wine Professional of Gastronomie-Fine Food Professional), of als deelnemer aan een van onze competities of activiteiten (bijv. Proefschrift Wijnconcours, Proefschrift Nationale Huiswijncompetitie, Vins Gastronomiques Contrôlés)
 • Indien u namens een restaurant informatie, inclusief persoonsgegevens, verschaft ten behoeve van www.proefschrift-restaurants.nl
 • Indien u als freelancer of medewerker betrokken bent bij de publicaties en/of activiteiten van The Wine & Food Association.
 • Indien u een online bestelling plaatst via een van onze websites.
Welke gegevens worden verwerkt?

Afhankelijk van de doelstellingen kunnen gegevens als bedrijfsnaam, bedrijfstype (bijv. importeur, restaurant, etc.), KvK-nummer, functie, naam en adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en/of bankrekeningnummer worden verwerkt.

Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt?

Dit hangt af van het doel waarmee de gegevens door The Wine & Food Association worden opgevraagd, cq. door u worden verstrekt. Doeleinden kunnen onder andere zijn: informatieverstrekking, inschrijving voor bezoek aan proeverij / activiteit / evenement, inschrijving als standhouder voor een vakbeurs, opdrachtovereenkomst, facturering, financiële administratie, leveren van bestelde producten of diensten.

Bewaartermijnen

The Wine & Food Association bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken. Algemeen geldt een maximale termijn van 7 jaar na beëindiging contact.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en een door u gekozen nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden niet aan derde partijen doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van onze backoffice;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere het gedrag van bezoekers van onze sites analyseren, en op basis daarvan kunnen we de sites nog beter afstemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Ook kunnen we bijvoorbeeld nagaan hoe vaak advertenties op de sites bekeken worden. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze websites kan beperken. Voor meer informatie zie onze cookieverklaring.

Beveiliging

Wij nemen passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden (bijv. bij vermeldingen van wijnimporteurs of restaurants, of via banners). Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 mei 2018 en heeft versienummer 1.0. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via info@thewinesite.nl
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@thewinesite.nl.